11/
11

Η ΒΑΚΑΛΟ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ COVID-19: UPDATE ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Έπειτα από το επιτυχημένο ξεκίνημα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς με φυσική παρουσία των σπουδαστών όλων των προγραμμάτων σπουδών (Βachelor, Master και μονοετών εργαστηρίων), τα δεδομένα του Νοεμβρίου και οι οδηγίες της Ελληνικής Πολιτείας (ΦΕΚ 4899Β’/6-11-2020) μας οδήγησαν υποχρεωτικά στη συνέχιση όλων των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης.

Πρόκειται για μια διαδικασία που τη γνωρίζουμε καλά ήδη από το διάστημα της πρώτης καραντίνας την περασμένη άνοιξη. Με τη σωστή οργάνωση και το αμέριστο ενδιαφέρον του διδακτικού προσωπικού μας, συνεχίζουμε σε κανονικούς ρυθμούς, ακολουθώντας το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμά μας.

Ευελπιστούμε ότι η επιστροφή στις τάξεις δε θα καθυστερήσει.