15/
12

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ

Η κοινωνική ευθύνη, ιδιαίτερα δε η συστηματική υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αποτελεί βασική συνισταμένη του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού έργου της Σχολής Βακαλό, και υλοποιείται, μεταξύ άλλων, μέσω της συνεχούς και στενής συνεργασίας που έχει αναπτύξει με θεσμικούς φορείς και αναγνωρισμένες Μ.Κ.Ο.

Μία από τις παλαιότερες πτυχές αυτής της πολιτικής αφορά άτομα τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης, σε συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς οργανισμούς όπως το ΚΕΘΕΑ και ο ΟΚΑΝΑ. Οι υποτροφίες που δίνονται, καθ’ υπόδειξη των φορέων, σε νέες και νέους που έχουν προχωρήσει στο στάδιο της επανένταξης, καλύπτουν όλα τα έξοδα του τριετούς προγράμματος (ΒΑ) σε μία από τις ειδικότητες της Σχολής.

Με πρόσφατη επιστολή του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Βακαλό κ. Δανιήλ Γουναρίδη, ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ κ. Αθανάσιος Θεοχάρης, αναφέρεται αναλυτικά στη συνεργασία με τη Σχολή, και ειδικά στον κρίσιμο ψυχο-κοινωνικό και επαγγελματικό ρόλο που παίζουν οι εκπαιδευτικές υποτροφίες στην πλήρη επανένταξη των ωφελουμένων. Έτσι, μαζί με τις θερμές ευχαριστίες του, ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ επαναβεβαιώνει τη σημασία αυτής της συνεργασίας για τους σκοπούς του Οργανισμού.

Πιο πρόσφατη σχετική συνεργασία είναι αυτή με την Μ.Κ.Ο. ΜΕΤΑδραση, το έργο της οποίας επικεντρώνεται στην υποδοχή και κοινωνική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, μια νέα γυναίκα από την Αίγυπτο, η οποία προτάθηκε από την Οργάνωση, έγινε δεκτή μετά από συνέντευξη ως υπότροφος στη Σχολή, εγγράφηκε στο μονοετές Εργαστήριο Digital Design, που ήταν η επιθυμία της, και παρακολουθεί με ενθουσιασμό τα μαθήματα.

Πολύ σημαντικό αντικειμενικά, αλλά και για εμάς ιδιαίτερα στη Σχολή, είναι το γεγονός ότι η πλειονότητα των υποτρόφων από φορείς όπως ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ και η ΜΕΤΑδραση αποδεικνύονται σπουδαστές και σπουδάστριες υψηλού επιπέδου, που εκτός από την επιθυμία για μάθηση, το ταλέντο και τη φαντασία, έχουν τη δύναμη να μετατρέψουν οδυνηρά βιώματα και σοβαρές αντιξοότητες της ιστορίας τους σε μια ξεχωριστή δημιουργική ευφυΐα.