21/
02

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ 2016-17

Επιθυμώντας να παρέχουμε πλήρη και διαφανή ενημέρωση για τα προγράμματά μας αλλά και να βοηθήσουμε άμεσα κάθε ενδιαφερόμενο/η στην επιλογή και τον προγραμματισμό του/της, δίνουμε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπτωτική πολιτική που ακολουθούμε σε ειδικές περιπτώσεις. 

Για τις εγγραφές που αφορούν την ακαδημαϊκή περίοδο 2016-2017, ισχύουν τα παρακάτω:

  • Τα δίδακτρα μπορεί να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση που η εγγραφή γίνει πριν τον Ιούνιο του 2016, οι δόσεις μπορεί να μοιραστούν σε 12 ή περισσότερες, με την τελευταία τον Ιούνιο του 2017.

  • Έκπτωση 1.000 € στο συνολικό ποσό των διδάκτρων προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος για το έτος 2016-2017, εάν η εγγραφή γίνει μέχρι 30/3/2016 και καταβληθεί ολόκληρη η πρώτη δόση. Για τους σπουδαστές οι οποίοι θα επανεγγραφούν στο δεύτερο ή τρίτο έτος σπουδών του προπτυχιακού προγράμματος η έκπτωση αυτή ισχύει σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των διδάκτρων έως 30/6/2016.

  • Έκπτωση 500 € στο συνολικό ποσό των διδάκτρων προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος για το έτος 2016-2017, εάν κατά την εγγραφή γίνει εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων.

  • Έκπτωση 500 € στο συνολικό ποσό των διδάκτρων μεταπτυχιακού προγράμματος, εάν ο υποψήφιος έχει πτυχίο ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ/ΤΕΙ με βαθμό άνω των 8/10.

  • Έκπτωση 150 € στο συνολικό ποσό των διδάκτρων μονοετούς εργαστηρίου, εάν η εγγραφή γίνει μέχρι 30/5/2016.

Στην περίπτωση υποψηφίου/ας που δικαιούται περισσότερες από μία εκπτώσεις, ισχύει η μεγαλύτερη.

Ειδικότερες πληροφορίες για τους τρόπους εξόφλησης των διδάκτρων και την εκπτωτική πολιτική της Σχολής μπορείτε να πάρετε από τη Γραμματεία.

Για τα δίδακτρα και την πολιτική υποτροφιών επισκεφτείτε την ενότητα «Εγγραφές».