06/
09

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2020-2021

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κάθε οικογένεια με αφορμή τον Covid-19, η Διεύθυνση της Σχολής Βακαλό παρέχει ειδική εκπτωτική πολιτική σε όλα της τα προγράμματα.

BACHELOR OF ARTS: 
(Graphic Design, Interior Design, Digital Design)

Για εγγραφές στο Α’ έτος παρέχεται έκπτωση 1.000.
Ισχύει για 15 θέσεις μέχρι συμπλήρωσής τους.

Δίδακτρα: 6.000€ ετησίως (αντί του αρχικού ποσού των 7.000€).
Η καταβολή του ποσού γίνεται σε 10 έως 12 μηνιαίες δόσεις.
Για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων ισχύει επιπλέον έκπτωση 5%.

Το παραπάνω ποσό ισχύει και για τα 3 έτη σπουδών με την προϋπόθεση ότι ο/η σπουδαστής/τρια συγκεντρώνει Μ.Ο βαθμολογίας άνω του 60/100 και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων του προηγούμενου έτους.

Για τις απευθείας κατατάξεις σπουδαστών στο Β’ έτος σπουδών ισχύει έκπτωση 1.000€ στα αρχικά δίδακτρα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά εγγραφής των προπτυχιακών προγραμμάτων, πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο 2106442514 και το info@vakalo.gr.

   

MASTER OF ARTS: 
(Visual Communication, Architectural Design) 

Για εγγραφές στα full-time μεταπτυχιακά προγράμματα ισχύει έκπτωση 15% για 10 θέσεις, μέχρι συμπλήρωσής τους.
Για τα part-time μεταπτυχιακά προγράμματα ισχύει αντίστοιχα έκπτωση 1.000€.

Δίδακτρα full-time προγραμμάτων: 6.800€ (αντί του αρχικού ποσού των 8.000€). 
Η καταβολή του ποσού γίνεται σε 12 μηνιαίες δόσεις.
Για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων ισχύει επιπλέον έκπτωση 5%.

Δίδακτρα part-time προγραμμάτων: 8.500€ (αντί του αρχικού ποσού των 9.500€).
Η καταβολή του ποσού γίνεται σε 20 μηνιαίες δόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά εγγραφής των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο 2106442514 και το info@vakalo.gr.

 

ΜΟΝΟΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:
(Visual Arts, Stage & Costume Design, Digital Design, Comics, Photography,Book as Space, Moving Image)

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ισχύει έκπτωση 200€ στα δίδακτρα για 10 θέσεις σε κάθε ένα από τα μονοετή εργαστήρια.