10/
06

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2019-2020BACHELOR OF ARTS: 
(Graphic Design, Interior Design, Digital Design)

Δίδακτρα: 6.300€
ετησίως (αντί του αρχικού ποσού των 7.000€)

Καθώς οι θέσεις στο Α’ έτος για το 2019-20 έχουν σχεδόν συμπληρωθεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία για διευκρινήσεις. 
Η καταβολή του ποσού γίνεται σε μηνιαίες δόσεις.
Για σπουδαστές με μόνιμη κατοικία εκτός Αττικής, ισχύει επιπλέον επιδότηση.

Το παραπάνω ποσό ισχύει και για τα 3 έτη σπουδών με την προϋπόθεση ότι ο/η σπουδαστής/τρια συγκεντρώνει Μ.Ο βαθμολογίας άνω του 60/100 και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων του προηγούμενου έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά εγγραφής των προπτυχιακών προγραμμάτων, πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο 2106442514 και το info@vakalo.gr.

   

MASTER OF ARTS:
(Visual Communication, Architectural Design)

Δίδακτρα full-time προγραμμάτων: 6.900€ (αντί του αρχικού ποσού των 8.000€).
Τελευταίες θέσεις για εγγραφές στα full-time προγράμματα. Η καταβολή του ποσού γίνεται σε 11 δόσεις.

Δίδακτρα part-time
προγραμμάτων: 8.500€ (έκπτωση 1.000€ αντί του αρχικού ποσού των 9.500€). Η καταβολή του ποσού γίνεται σε 20 δόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά εγγραφής των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο 2106442514 και το info@vakalo.gr.

 

ΜΟΝΟΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:
(Visual Arts, Stage & Costume Design, Digital Design, Comics)
(& νέα εργαστήρια Photography, Moving Image, Book as Space)

Ισχύει έκπτωση 10% για τις 20 πρώτες εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν στα μονοετή εργαστήρια για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, ενώ για τα τρία νέα εργαστήρια ισχύει αντίστοιχα έκπτωση 20%.