ΗΜΕΡΟ
ΛΟΓΙΟ

Πα
1/
02
-
Δε
8/
04

OPEN YOUR PORTFOLIO

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ ΜΕ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΒΑΚΑΛΟ

Η Σχολή Βακαλό Art & Design, με σκοπό την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και την ενίσχυση του κύρους του επαγγελματικού χώρου της αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου, προσφέρει και φέτος υποτροφία για σπουδές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, που είναι επικυρωμένο από το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby, και οδηγεί στην απονομή του πτυχίου ΜΑ in Architectural Design από το εν λόγω Πανεπιστήμιο.

Η υποτροφία χορηγείται στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του Open House Athens 2019, αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, καλύπτει το σύνολο του κόστους των διδάκτρων (αξίας 8.000 ευρώ) και θα απονεμηθεί στο άτομο που θα πρωτεύσει στον διαγωνισμό Open your portfolio με θέμα «συνολικό πορτφόλιο», κατόπιν κρίσης επιτροπής, η οποία αποτελείται από 2 μέλη της Σχολής Βακαλό και 1 μέλος της οργανωτικής επιτροπής του OPEN HOUSE Athens.

Οι εργασίες που θα περιληφθούν στο πορτφόλιο πρέπει να προβάλλουν τις ιδιαιτερότητες και σχεδιαστικές ικανότητες του δημιουργού σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: Aρχιτεκτονική, Interior Design, Hotel Design, Product Design, Spatial Design, Aρχιτεκτονική Tοπίου, Aρχιτεκτονικός Φωτισμός, Σκηνογραφία & Ενδυματολογία. Οι εργασίες μπορεί να έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο κάποιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας ή και όχι.

Για την αξιολόγηση το πορτφόλιο θα μετρήσει σε ποσοστό 70%, ενώ κατά 30% θα μετρήσει η συμμετοχή στο Open Design Workshop που θα πραγματοποιηθεί δωρεάν στις 13 και 14 Απριλίου 2019.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, τους όρους συμμετοχής και τις προδιαγραφές της υποβολής διαβάστε την αναλυτική προκήρυξη.

Υποβολή συμμετοχών έως 8 Απριλίου 2019.