ΗΜΕΡΟ
ΛΟΓΙΟ

Πα
10/
02
-
Πα
28/
04

OPEN YOUR PORTFOLIO 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ ΜΕ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΜΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΒΑΚΑΛΟ

Η Σχολή Βακαλό Art & Design, με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων συνεχούς λειτουργίας και με σκοπό την ενίσχυση του κύρους του επαγγελματικού χώρου της αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου, προσφέρει για ακόμη μια χρονιά ολική υποτροφία για σπουδές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, που είναι επικυρωμένο από το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby, και οδηγεί στην απονομή του πτυχίου ΜΑ in Architectural Design.

Η υποτροφία χορηγείται στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του Open House Athens 2023, αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, καλύπτει το σύνολο του κόστους των διδάκτρων (αξίας 8.000 ευρώ) και θα απονεμηθεί στο άτομο που θα πρωτεύσει στον διαγωνισμό Open Your Portfolio με θέμα «συνολικό πορτφόλιο», κατόπιν κρίσης επιτροπής, η οποία αποτελείται από 2 μέλη της Σχολής Βακαλό και 1 μέλος της οργανωτικής επιτροπής του OPEN HOUSE Athens.

Οι εργασίες που θα περιληφθούν στο πορτφόλιο πρέπει να προβάλλουν τις ιδιαιτερότητες και σχεδιαστικές ικανότητες του δημιουργού σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: Aρχιτεκτονική, Interior Design, Hotel Design, Product Design, Spatial Design, Aρχιτεκτονική Tοπίου, Aρχιτεκτονικός Φωτισμός, Σκηνογραφία & Ενδυματολογία. Οι εργασίες μπορεί να έχουν υλοποιηθεί και στο πλαίσιο κάποιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, τους όρους συμμετοχής και τις προδιαγραφές της υποβολής διαβάστε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
Υποβολή συμμετοχών έως 28 Απριλίου 2023.