ΗΜΕΡΟ
ΛΟΓΙΟ

Δε
7/
06
-
Πα
16/
07

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑΛΟ – OPEN YOUR PORTFOLIO 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑΛΟ»

Η Σχολή Βακαλό, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της Ελένης Βακαλό (ποιήτριας, ιστορικού της τέχνης, τεχνοκριτικού και  ιδρύτριας της Σχολής, 1921-2001) και θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής σε αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα, προκηρύσσει την ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑΛΟ» για προπτυχιακές σπουδές Design σε ένα από τα προγράμματα της Σχολής.

Η υποτροφία χορηγείται στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του Open House Athens 2021, αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, και καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων του Α΄ έτους σπουδών (αξίας 7.000€), ενώ δύναται να επεκταθεί για τον συνολικό κύκλο των τριετών σπουδών (έως το ποσό των 19.000€), υπό την προϋπόθεση συγκέντρωσης υψηλής βαθμολογίας στο τέλος κάθε έτους.

Η υποτροφία αφορά νέους/νέες ηλικίας 17 έως 27 ετών, και θα απονεμηθεί στο άτομο που θα πρωτεύσει στον διαγωνισμό Open Your Portfolio με θέμα «συνολικό πορτφόλιο», κατόπιν γνωμοδότησης κριτικής επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από 2 μέλη της Σχολής Βακαλό και 1 μέλος της οργανωτικής επιτροπής του OPEN HOUSE Athens, και θα αφορά ένα από τα 3 προπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Βακαλό (Γραφιστική, Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου ή Digital Design), τα οποία είναι επικυρωμένα από το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby.

Οι εργασίες που θα περιληφθούν στο πορτφόλιο πρέπει να προβάλλουν τις ιδιαίτερες σχεδιαστικές ικανότητες και δεξιότητες του/της υποψηφίου/ίας σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

Ζωγραφική, Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Αρχιτεκτονική, Εικονογράφηση, Κόμικς, Αφίσα, Τυπογραφία, Οπτική Επικοινωνία, Συσκευασία, Video, Animation, Φωτογραφία, Αpplications, Web Design, Game Design, Προγραμματισμός, Σκηνογραφία, Φωτισμός, Interior Design, Product Design, Σχεδιασμός Επίπλου, Ιδιοκατασκευές ή 3d Κατασκευές.

Οι εργασίες μπορεί να έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο ελεύθερης ασχολίας ή κάποιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο.

Υποβολή συμμετοχών από 7 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου 2021.

 Για αναλυτικότερες πληροφορίες, τους όρους συμμετοχής και τις προδιαγραφές της υποβολής αίτησης διαβάστε την αναλυτική προκήρυξη εδώ