Στοιχεία
Game Design

Αποσκοπώντας στην περεταίρω ανάπτυξη της κριτικής και σχεδιαστικής ικανότητας των σπουδαστών, το μάθημα “Στοιχεία Game Design” επικεντρώνεται στη χρήση της δημιουργικής ατμόσφαιρας και των κανόνων σχεδιασμού των παιχνιδιών ως μεθόδου προσέγγισης διαφόρων ψηφιακών προϊόντων, με σκοπό να δημιουργηθεί μια συνολική “εμπειρία”, φιλική και ελκυστική στο χρήστη. Συγχρόνως, στο πλαίσιο του μαθήματος, οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.


Στοιχεία Game Design

ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ