Σχεδιαστικά Προγράμματα
Γραφιστικής

Η γενική εκπαίδευση των σπουδαστών στα σχεδιαστικά προγράμματα, η οποία ξεκινά στο πρώτο έτος, συνεχίζεται με τα “Σχεδιαστικά Προγράμματα Γραφιστικής”. Παράλληλα με την εκπαίδευση στο χειρισμό του λογισμικού, το μάθημα αποσκοπεί στη γενικότερη ανάπτυξη της αντίληψης, της σκέψης και της δημιουργικότητας στις ιδιαίτερες συνθήκες του ψηφιακού κόσμου, έτσι ώστε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να μην αντιμετωπίζεται ως απλό εργαλείο, αλλά ως ένα μέσο με τις δικές του αρχές και δυνατότητες, που έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα σε νέες κατευθύνσεις.


Σχεδιαστικά Προγράμματα Γραφιστικής

ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Σχεδιαστικά Προγράμματα Γραφιστικής

ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ