Moving
Image

MOVING
IMAGE

Η Σχολή Βακαλό από την ίδρυσή της παρακολουθεί τις εξελίξεις στον χώρο του design και σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα που απαντούν στις απαιτήσεις των καιρών. Ιδιαίτερα σήμερα, με τη ραγδαία ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας που μεταβάλλει ριζικά του όρους της επικοινωνίας και επιδρά στις ανθρώπινες σχέσεις, είναι προφανές ότι απαιτείται η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και η διερεύνηση νέων προσεγγίσεων. Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της επικοινωνίας πραγματοποιείται μέσα από τη μεταβίβαση εικόνων ή σύντομων αφηγήσεων με τη μορφή βίντεο ή animation, η δημιουργία ενός εργαστηρίου με αντικείμενο την οπτική αφήγηση μέσω της κινούμενης εικόνας έρχεται να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες των σπουδαστών και επαγγελματιών του design.


?>

ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Η κεντρική ιδέα για τη δημιουργία ενός εργαστηρίου με αντικείμενο την οπτική αφήγηση μέσω της κινούμενης εικόνας είναι η παροχή υποστήριξης στους σπουδαστές και επαγγελματίες του design στις σημερινές συνθήκες επικοινωνίας, όπως διαμορφώνονται από τη διαρκώς εξελισσόμενη ψηφιακή τεχνολογία. Ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνιακής σχεδίασης (communication design) επικεντρώνεται στη δημιουργία οπτικού υλικού σε οθόνη (screen-based design), δηλαδή για laptop, tablet, κινητό κλπ.
Σήμερα, ακόμα και η πιο απλή επικοινωνιακή πράξη (μέσα από τα social media, το κινητό, τα email κλπ.) απαιτεί τη χρήση μιας δέσμης δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αφήγηση ιστοριών και τη σύνθεση μηνυμάτων με ταυτόχρονη χρήση διάφορων μέσων (εικόνα, ήχος, κείμενο), για τη μετάδοση ακόμη και της απλής πληροφορίας, αλλά συχνότερα μηνυμάτων πιο σύνθετης προσωπικής έκφρασης (με συναίσθημα, χιούμορ, ειρωνεία, υπαινιγμούς κλπ.) στον δέκτη. Έτσι, η γνώση του χειρισμού της οπτικής γλώσσας της κινούμενης εικόνας γίνεται σήμερα τόσο απαραίτητη όσο παλαιότερα η γνώση του γραπτού λόγου.
Πέρα από την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου και την κάλυψη κάποιων επαγγελματικών αναγκών, η ενασχόληση με την κινούμενη εικόνα και την οπτική αφήγηση και η απόκτηση μιας επαρκούς ικανότητας στο πεδίο αυτό συμβάλλουν στην ανάδυση μιας αίσθησης δημιουργικότητας, η οποία προσφέρει ικανοποίηση τόσο στον πομπό όσο και στον αποδέκτη, καθώς εναρμονίζεται με τους ρυθμούς της σύγχρονης εποχής και μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της επικοινωνίας και, ίσως, των ανθρώπινων σχέσεων γενικότερα.


?>

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σκοπός του νέου Εργαστηρίου είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στις τεχνικές και δημιουργικές διαδικασίες της αφήγησης με χρήση της κινούμενης εικόνας – είτε κινηματογραφικής είτε κινούμενων σχεδίων (animation) – μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον των μέσων ψηφιακής τεχνολογίας. Το πρόγραμμα του εργαστηρίου παρέχει γνώσεις και ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς της καταγραφής και της επεξεργασίας εικόνας, της δημιουργικής χρήσης προγραμμάτων λογισμικού σχεδίασης, καθώς και του μοντάζ οπτικού υλικού για τη διαμόρφωση μικρής διάρκειας αφηγηματικών ταινιών/βίντεο, προσφέροντας παράλληλα και διδασκαλία σε θέματα συγγραφής σεναρίου και σκηνοθεσίας, αντλώντας παραδείγματα από την ιστορία του κινηματογράφου και του animation.
Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι, στο τέλος του προγράμματος, ο σπουδαστής να μπορεί να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο έργο κινούμενης εικόνας σύντομης διάρκειας σε θέμα της επιλογής του.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται γενικά σε ενήλικα άτομα με ενδιαφέρον για τους δημιουργικούς τομείς της κινούμενης εικόνας και της αφήγησης ιστοριών (story-telling). Προϋποθέτει μια ικανότητα χρήσης βασικού λογισμικού (π.χ. MS Office), ενώ επιθυμητή είναι μια εξοικείωση με προγράμματα επεξεργασίας εικόνας (π.χ Adobe Photoshop, Ιllustrator), καθώς και μια διάθεση ενασχόλησης με τον ευρύτερο χώρο της τέχνης και του design.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα μπορεί να ενδιαφέρει:
• σπουδαστές και απόφοιτους προγραμμάτων design που επιθυμούν να δημιουργούν και να μοντάρουν βίντεο, ή προετοιμάζουν portfolio (για αναζήτηση εργασίας ή περαιτέρω σπουδών)
• επαγγελματίες designers που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες
• ιδιώτες που χρησιμοποιούν βίντεο στην επικοινωνία τους ή στα social media
• διδακτικό προσωπικό άλλων κλάδων εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί βίντεο στο υλικό διδασκαλίας του
• υποψήφιους κινηματογραφικών σπουδών

Διάρκεια
Το πρόγραμμα του εργαστηρίου διαρκεί από το τέλος Οκτωβρίου μέχρι και τα μέσα Μαΐου και περιλαμβάνει 25 διδακτικές εβδομάδες. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα 6:30-9:30 μ.μ, και καλύπτουν 8 ώρες εβδομαδιαίας ακαδημαϊκής διδασκαλίας.

Παροχές
Χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης στο τέλος της φοίτησης του προγράμματος. 
Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του Κολλεγίου που οργανώνονται στη διάρκεια της χρονιάς.
Ελεύθερη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Κολλεγίου.
Εκπτώσεις με την επίδειξη της σπουδαστικής ταυτότητας.
Παρουσίαση των εργασιών στους εκθεσιακούς χώρους του Κολλεγίου.

Διδακτικό προσωπικό
Κωνσταντής Φραγκόπουλος, σκηνοθέτης [MA Film Directing, National Film School, London / ΜΔΕ Νέα Μέσα, ΑΣΚΤ, Αθήνα]
Γιώργος Μαστραντώνης, digital designer [BA Hons Design, Derby]

Νομοθετικό Πλαίσιο
Το Εργαστήριο λειτουργεί με άδεια από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και ακολουθεί τις αργίες του Υπουργείου Παιδείας.

 Για τις 10 πρώτες αιτήσεις εγγραφής που θα πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο εργαστήριο ισχύει έκπτωση στα δίδακτρα. Δείτε περισσότερα στην ενότητα «Εγγραφές».


?>

ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο μαθήματα ανά εβδομάδα. Το ένα μάθημα εστιάζει στη δημιουργική πλευρά της οπτικής αφήγησης, παρέχοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη σεναρίου, την καταγραφή της εικόνας, και της χρήσης του ήχου, ενώ το άλλο μάθημα προσφέρει εκμάθηση του σχετικού λογισμικού, αναπτύσσοντας τις απαιτούμενες δεξιότητες του μοντάζ, του animation και των motion graphics. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από Master Classes καταξιωμένων επαγγελματιών στις διάφορες ειδικότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο του Εργαστηρίου (π.χ. γραφή σεναρίου, ηχοληψία, animation κλπ.)

Διδακτικές ενότητες
1. Εκμάθηση και χρήση προγραμμάτων λογισμικού για μοντάζ και motion graphics
2. Ανάλυση μεθόδων ανάγνωσης της εικόνας
3.Καταγραφή εικόνας με ψηφιακά μέσα και παραδοσιακό σχέδιο
4. Επεξεργασία εικόνας με προγράμματα λογισμικού
5. Ανάπτυξη τεχνικών αφήγησης και συγγραφής σεναρίου
6. Ανάπτυξη τεχνικών εικονογραφικής παρουσίασης σεναρίου (story-board)
7. Θεωρία και πρακτική εφαρμογή τεχνικών του μοντάζ
8. Στοιχεία ιστορίας του κινηματογράφου και των κινούμενων σχεδίων (animation)
9. Βασικά στοιχεία σκηνοθεσίας
10. Μέθοδοι και τεχνικές συνοδευτικής χρήσης του ήχου (μουσικής, ηχητικών εφέ)
11. Ατομικό Project: Δημιουργία ταινίας/βίντεο σύντομης διάρκειας (πληροφοριακού, εμπορικού, ψυχαγωγικού περιεχομένου ή μυθοπλασίας)