Επιχειρηματικότητα

Το μάθημα “Επιχειρηματικότητα” αποσκοπεί στην εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και πρακτικές του επαγγελματία στο χώρο του Digital Design, ενώ παράλληλα εξετάζει τους τρόπους αξιολόγησης του τελικού έργου/προϊόντος με βάση τα κριτήρια της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με μοντέλα που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις σχεδιασμού, καθώς και με ειδικότερα ζητήματα, όπως η διαχείριση πελατών, η εργασία υπεργολαβίας, η επαγγελματική δεοντολογία και η επιχειρηματική ηθική.


Επιχειρηματικότητα

ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Επιχειρηματικότητα

ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ