σεμι
ναρια

ΓΕΝΙΚΑ

Η Σχολή Βακαλό λειτουργεί εκτός από τα μονοετή εργαστήρια και μια σειρά από ταχύρυθμα σεμινάρια σε εξειδικευμένους τομείς και αντικείμενα των εφαρμοσμένων τεχνών. Αυτή η πρωτοβουλία υλοποιεί μια πλευρά της γενικότερης πολιτικής που ακολουθεί σχετικά με τη συνεχή επιμόρφωση και την προσφορά πλήρους –θεωρητικής, καλλιτεχνικής και τεχνικής– εκπαίδευσης στο Design.