ΥΠΟ
ΤΡΟ
ΦΙΕΣ

πεντε
ειδη
υποτρο-
φιων

Το Κολλέγιο Βακαλό έχει μια οργανωμένη πολιτική εξωτερικών και εσωτερικών υποτροφιών, με σκοπό την υλική και ηθική ενίσχυση αφενός ταλαντούχων νέων που επιθυμούν να σπουδάσουν, αφετέρου σπουδαστών που δείχνουν υψηλή επίδοση στις σπουδές τους. Άλλες από τις υποτροφίες δίνονται σε ετήσια βάση, ενώ άλλες απονέμονται σε έκτακτες περιπτώσεις ή μετά από πρόσκληση συμμετοχής. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουν απονεμηθεί περισσότερες από 60 υποτροφίες και 40 επαίνους.


Το Κολλέγιο Βακαλό απονέμει πέντε ειδών υποτροφίες:
1. Στον πρωτεύοντα σπουδαστή του Α Έτους και στους πρωτεύοντες σπουδαστές κάθε ειδικότητας του Β Έτους απονέμεται από μία υποτροφία που αντιστοιχεί στο 50% των διδάκτρων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.
Στους σπουδαστές του Α και Β Έτους που διαμορφώνουν μέσο όρο βαθμολογίας άνω του 80/100 απονέμεται μερική υποτροφία που αντιστοιχεί στο 10% των διδάκτρων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

2. Στον πρωτεύοντα σπουδαστή κάθε ειδικότητας του Γ Έτους απονέμεται από μία υποτροφία που καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων (100%) ενός από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα.
Στους σπουδαστές του Γ’ Έτους που διαμορφώνουν μέσο όρο βαθμολογίας άνω του 80/100 απονέμεται μερική υποτροφία που αντιστοιχεί στο 20% των διδάκτρων ενός από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα.

3. Εκτάκτως, απονέμεται ολική υποτροφία για ένα από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε σπουδαστές που, ανεξαρτήτως τελικού βαθμού, παρουσιάζουν εξαιρετική επίδοση σε κάποιο τομέα του προγράμματος.

4. Ολική υποτροφία και για τα τρία έτη σπουδών απονέμεται σε υποψήφιο που έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα απεξάρτησης σε σχετικό αναγνωρισμένο κέντρο θεραπείας, κατόπιν πρότασης των υπευθύνων του κέντρου.

5. Η Υποτροφία Μάνου και Γιώργου Βακαλό απονέμεται κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων από απόφοιτους σχολών καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, καλλιτέχνες και designers, και αφορά μεταπτυχιακές σπουδές σε ιδρύματα του εξωτερικού.

Σημειώνεται ότι οι υποτροφίες που αφορούν δίδακτρα του Κολλεγίου δεν καλύπτουν τα πάγια εξέταστρα του Πανεπιστημίου του Derby. Στις περιπτώσεις αυτές, το ακριβές ποσό της υποτροφίας υπολογίζεται αφού πρώτα αφαιρεθούν τα εξέταστρα.