ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΣΟΥΡΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΑΚΕΤΙΣΤΑΣ

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Μακέτας. Σπουδές: Κέντρο Τεχνολογικών Εφαρμογών (Διακοσμητική).