ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ

Υπεύθυνος μονοετούς Εργαστηρίου Σκηνογραφίας. Διδάσκει Σκηνογραφία. Σπουδές: Paris VIII (Πλαστικές Τέχνες), Σχολή Βακαλό (Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου).