ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ

ΨΩΜΑΣ ΝΤΑΝΗΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

Admissions Tutor. Διδάσκει Οπτική Επικοινωνία και Αφίσα στο προπτυχιακό επίπεδο, και Οπτική Επικοινωνία στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Οπτικής Επικοινωνίας. Σπουδές: Σχολή Δοξιάδη (Γραφιστική).