ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΗ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Διδάσκει Ελεύθερο Σχέδιο Ι. Σπουδές: ΑΣΚΤ (Ζωγραφική).