ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Διδάσκει Σχεδιαστικά Προγράμματα Αρχιτεκτονικής ΙΙ. Σπουδές: ΒΑ University of Derby/Σχολή Βακαλό (Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου).