ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΚΑΣΣΗ ΜΑΡΙΓΩ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Υπεύθυνη Καλλιτεχνικού Τομέα και μονοετούς Εργαστηρίου Ζωγραφικής. Διδάσκει Ελεύθερο Σχέδιο Ι και ΙΙ. Σπουδές: ΑΣΚΤ (Ζωγραφική, Κεραμική), μετεκπαίδευση στη Γαλλία.