ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Αρχιτέκτονας. Υπεύθυνος Μεταπτυχιακού Τμήματος Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου. Σπουδές: ΕΜΠ (Αρχιτεκτονική).