ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. Σπουδές: ΕΜΠ (Αρχιτεκτονική).