ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΓΚΑΓΚΩΣΗ ΧΡΥΣΑ

UX/UI DIGITAL DESIGNER

Υπεύθυνη Ειδικότητας Digital Design και του αντίστοιχου μονοετούς Εργαστηρίου. Διδάσκει Ψηφιακά Μέσα, Εξειδικευμένα Προγράμματα και Εφαρμογές Κινητών Συσκευών. UX/UI Digital Designer. Σπουδές: BA AKTO (Φωτογραφία).