ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

Υπεύθυνος Ειδικότητας Γραφιστικής. Διδάσκει Στοιχεία Γραφιστικής και Έντυπες Εφαρμογές στο προπτυχιακό επίπεδο, και επιβλέπει διπλωματικές εργασίες στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Οπτικής Επικοινωνίας. Σπουδές: ΜΑ και ΒΑ University of Derby/Κολλέγιο Βακαλό (Οπτική Επικοινωνία και Διαδραστικά Μέσα, Γραφιστική), HND London College of Printing (Typographic Design). Δημιουργικό γραφείο G Design Studio.