ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Διδάσκει Εμπορικούς Χώρους. Σπουδές: ΒΑ University of Derby/Κολλέγιο Βακαλό (Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου), Σχολές Ξυνή (Η/Υ).