ΚΑΘΗ
ΓΗ
ΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Διδάσκει Χώρους Διαβίωσης στο προπτυχιακό επίπεδο και επιβλέπει διπλωματικές εργασίες στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου. Σπουδές: Δρ. ΕΜΠ (Αρχιτεκτονική), MSc Columbia University (Advanced Architectural Design), ΕΜΠ (Αρχιτεκτονική).