Συχνές Ερωτήσεις

Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2014

 1. Τι νομικό πλαίσιο ισχύει για τη λειτουργία και τα πτυχία των Κολλεγίων;
 2. Τι προβλέπει ο Νόμος για την αναγνώριση των πτυχίων;
 3. Έχει αναδρομική εφαρμογή η αναγνώριση των πτυχίων;
 4. Ποιο κρατικό όργανο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της ισοδυναμίας;
 5. Ποιο κρατικό όργανο είναι αρμόδιο για τη λειτουργία των Κολλεγίων;
 6. Σε ποιο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων κατατάσσονται οι απόφοιτοι των Κολλεγίων;
 7. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο της Συνεργασίας Βακαλό/Derby;
 8. Τι εξασφαλίζει η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Derby;
 9. Τι ελέγχους συνεπάγεται η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Derby;
 10. Τι σημαίνει η πιστοποίηση του NARIC;
 11. Πότε και από ποιους ιδρύθηκε το Κολλέγιο Βακαλό;
 12. Ποιοι διευθύνουν σήμερα το Κολλέγιο Βακαλό;
 13. Τι κάνει το Κολλέγιο Βακαλό να διαφέρει;
 14. Τι πρέπει να πάρω υπόψη μου, υπολογίζοντας το κόστος των σπουδών στο Κολλέγιο Βακαλό;
 15. Πού μπορώ να δω δείγματα σπουδαστικών εργασιών;
 16. Είναι τόσο "δύσκολες" όσο φημολογείται οι σπουδές στη Βακαλό;
 17. Έχει το Κολλέγιο Βακαλό μια συγκεκριμένη πολιτική Κοινωνικής Ευθύνης;
 18. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις για να εγγραφώ σε πρόγραμμα του Κολλεγίου;
 19. Σπουδάζω ήδη έναν τομέα του design σε δημόσια ανώτατη σχολή ή Κολλέγιο, αλλά θέλω να διακόψω και να έρθω στη Βακαλό. Θα αναγνωριστούν οι σπουδές που έχω κάνει ως τώρα;
 20. Μπορώ να παρακολουθήσω ορισμένα μαθήματα που με ενδιαφέρουν, χωρίς να εγγραφώ σε πλήρες πρόγραμμα;
 21. Τι υποτροφίες δίνει το Κολλέγιο Βακαλό;
 22. Με ποιους τρόπους υποστηρίζει το Κολλέγιο την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία;
 23. Πού μπορώ να συνεχίσω τις σπουδές μου αφού τελειώσω το προπτυχιακό πρόγραμμα του Κολλεγίου Βακαλό;
 24. Έχω τη δυνατότητα, ως απόφοιτος του Κολλεγίου Βακαλό, να εγγραφώ σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ελληνικού δημόσιου ΑΕΙ/ΤΕΙ;
 25. Έχω τελειώσει μία από τις δύο προπτυχιακές ειδικότητες του Κολλεγίου Βακαλό. Μπορώ να εγγραφώ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της άλλης ειδικότητας;
 26. Είμαι απόφοιτος δημόσιου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πανεπιστημίου του εξωτερικού. Έχω τη δυνατότητα να παρακολουθήσω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Κολλεγίου Βακαλό;
 27. Με ενδιαφέρει να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές στο Κολλέγιο Βακαλό, αλλά θα ήθελα να ασχοληθώ με ένα θέμα μάλλον θεωρητικό και όχι εφαρμοσμένο. Είναι πολύ περίεργο αυτό που ζητάω;
 28. Μπορώ να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού σε διαφορετική ειδικότητα από εκείνη που τελείωσα στο Κολλέγιο Βακαλό;
 29. Σε ποιους τομείς θα μπορώ να εργαστώ ως designer;
 30. Πώς υποστηρίζει το Κολλέγιο Βακαλό την επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών του;
 31. Έχοντας σπουδάσει design στο Κολλέγιο Βακαλό, θα είναι εύκολο να αποκατασταθώ επαγγελματικά;
 1. Τι νομικό πλαίσιο ισχύει για τη λειτουργία και τα πτυχία των Κολλεγίων;

  Ισχύει ο Νόμος 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 3848/2010, 4093/2012 και 4111/2013.

 2. Τι προβλέπει ο Νόμος για την αναγνώριση των πτυχίων;

  Οι απόφοιτοι με πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων τα οποία συνεργάζονται με ελληνικά Κολλέγια έχουν πλήρη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλη την Ευρώπη από το 1989 βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 48/1989.

  Στην Ελλάδα το ζήτημα ρυθμίστηκε οριστικά το 2012 με το Νόμο 4093/2012, ο οποίος τροποποίησε ριζικά το Π.Δ. 38/2010, εισάγοντας και περιγράφοντας την έννοια της "επαγγελματικής ισοδυναμίας" όλων των πανεπιστημιακών τίτλων που δίνονται από πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε με τα αντίστοιχα των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

  Σήμερα πλέον, για τα επαγγέλματα που δεν ρυθμίζονται νομικά –όπως είναι αυτά που αφορούν οι σπουδές στο Κολλέγιο Βακαλό– ο Νόμος προβλέπει πλήρη Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Ανώτατης Εκπαίδευσης, εφόσον το πτυχίο προέρχεται από πανεπιστήμιο χώρας της Ε.Ε.

 3. Έχει αναδρομική εφαρμογή η αναγνώριση των πτυχίων;

  Είναι προφανές ότι η αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων των Κολλεγίων ισχύει αναδρομικά από το 1989, δηλαδή από το έτος της υπογραφής της αρχικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας 48/1989. Για τους αποφοίτους του Κολλεγίου Βακαλό η αναγνώριση έχει αναδρομική ισχύ από το 1999, έτος αποφοίτησης της πρώτης τάξης μετά την πιστοποίηση των σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Derby.

 4. Ποιο κρατικό όργανο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της ισοδυναμίας;

  Αρμόδιο όργανο για την χορήγηση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων των αποφοίτων των Κολλεγίων με εκείνα των αποφοίτων των ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) το οποίο, κατόπιν αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, εξετάζει τη διάρκεια και το πρόγραμμα των σπουδών που έχει ακολουθήσει ο απόφοιτος, και αποφαίνεται για την χορήγηση της ισοδυναμίας.

 5. Ποιο κρατικό όργανο είναι αρμόδιο για τη λειτουργία των Κολλεγίων;

  Αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της λειτουργίας των Κολλεγίων είναι το Γραφείο Κολλεγίων, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας. Στο Γραφείο Κολλεγίων τηρείται μητρώο των καθηγητών, συγχρόνως δε κατατίθενται τα ονόματα των σπουδαστών που εγγράφονται στα Κολλέγια, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση επισήμων βεβαιώσεων εγγραφής με θεώρηση του Υπουργείου Παιδείας.

 6. Σε ποιο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων κατατάσσονται οι απόφοιτοι των Κολλεγίων;

  Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, οι σπουδές κατατάσσονται σε μια κλίμακα η οποία αρχίζει από το επίπεδο 1, που αντιστοιχεί στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση, και φτάνει στο επίπεδο 8, που αντιστοιχεί στις διδακτορικές σπουδές.

  Οι απόφοιτοι των Κολλεγίων που συνεργάζονται με Πανεπιστήμια της Ε.Ε. υπάγονται αυτομάτως στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, και το πτυχίο που παίρνουν είναι επιπέδου 6, που αντιστοιχεί στις πανεπιστημιακές σπουδές (Bachelor of Arts), ή επίπεδου 7, που αντιστοιχεί στις μεταπτυχιακές σπουδές (Master of Arts).

 7. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο της Συνεργασίας Βακαλό/Derby;

  Οι συνεργασίες ελληνικών Κολλεγίων με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι συνήθως δύο ειδών: 1) συμφωνία με τη μορφή της πιστοποίησης (validation), μέσω της οποίας το ξένο πανεπιστήμιο αναγνωρίζει το πρόγραμμα σπουδών του Κολλεγίου (με ή χωρίς τροποποίηση), ή 2) συμφωνία με τη μορφή της δικαιόχρησης (franchising), μέσω της οποίας το Κολλέγιο λειτουργεί στην Ελλάδα αυτούσιο το πρόγραμμα του ξένου πανεπιστημίου.

  Η συμφωνία της συνεργασίας του Κολλεγίου Βακαλό με το Πανεπιστήμιο του Derby, η οποία εγκανιάστηκε το 1996, έχει τη μορφή της πιστοποίησης (validation) του εκπαιδευτικού προγράμματος του Κολλεγίου.

  Κατά τη σύναψη της συμφωνίας, η Διεύθυνση του Κολλεγίου επέμεινε στην επικύρωση "ως έχει" του προγράμματος σπουδών του, το οποίο είχε αναπτυχτεί με συνέπεια και υπευθυνότητα στη διάρκεια της πολυετούς ιστορίας του. Αυτό το αίτημα όχι μόνο έγινε δεκτό από το βρετανικό Πανεπιστήμιο, αλλά είχε ως αποτέλεσμα τη χωρίς όρους, εγκωμιαστική αναγνώριση.

 8. Τι εξασφαλίζει η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Derby;

  ● Ο απόφοιτος του Κολλεγίου Βακαλό παίρνει πτυχίο ενός κρατικού βρετανικού πανεπιστημίου, το οποίο αναγνωρίζεται ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα, και πλήρως (επαγγελματικά και ακαδημαϊκά) στις χώρες της Ευρώπης και τον υπόλοιπο κόσμο.
  ● Οι υπεύθυνοι και οι διδάσκοντες του Κολλεγίου συνεργάζονται συστηματικά και στενά με τους βρετανούς συναδέλφους τους γύρω από θέματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση και το αντικείμενο των σπουδών.
  ● Το επίπεδο και η ποιότητα του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει το Κολλέγιο Βακαλό πιστοποιούνται αντικειμενικά, αφού ελέγχονται σε τακτική βάση 1) από έναν έγκυρο βρετανικό πανεπιστημιακό φορέα, 2) από μια ανεξάρτητη διαπανεπιστημιακή αρχή της Βρετανίας (BAC), και 3) από το ίδιο το βρετανικό κράτος (QAA, NARIC).

 9. Τι ελέγχους συνεπάγεται η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Derby;

  Η πιστοποίηση των σπουδών που παρέχει το Κολλέγιο Βακαλό από το Πανεπιστήμιο του Derby συνεπάγεται αυτομάτως τις υποχρεώσεις, τους όρους και τα κριτήρια που προβλέπονται από το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης της Βρετανίας. Αυτό σημαίνει ότι το Κολλέγιο Βακαλό υπόκειται σε όλους τους ελέγχους που διασφαλίζουν την ποιότητα των βρετανικών πανεπιστημιακών προγραμμάτων.

  Δύο φορές το χρόνο το Κολλέγιο επισκέπτονται η Εξεταστική Επιτροπή του Πανεπιστημίου του Derby (Assessment Board) και ανεξάρτητοι Εξωτερικοί Εξεταστές (External Examiners), που αξιολογούν τις σπουδαστικές εργασίες και ελέγχουν τον τρόπο βαθμολόγησής τους. Επίσης, με την ολοκλήρωση κάθε ακαδημαϊκού έτους, το Κολλέγιο υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων στο βρετανικό Πανεπιστήμιο.

  Ανά τετραετία το Κολλέγιο Βακαλό ελέγχεται –μαζί με το Πανεπιστήμιο του Derby– από την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Agency, QAA) του Βρετανικού Υπουργείου Παιδείας. Η QAA εξετάζει και βαθμολογεί το περιεχόμενο και τις διαδικασίες της συνεργασίας Βακαλό/Derby.

  Ανά τετραετία το Κολλέγιο Βακαλό επιθεωρείται από το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποιήσεων για την Ανεξάρτητη Ανώτερη και Ανώτατη Εκαπίδευση (British Accreditation Council for Further and Higher Independent Education, BAC) ως προς τις εσωτερικές λειτουργίες του και το επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχει. Επίσης, το Κολλέγιο υποβάλλει κάθε χρόνο επίσημη αναφορά στο BAC.

 10. Τι σημαίνει η πιστοποίηση του NARIC;

  Με βάση τον τριπλό -ενδοπανεπιστημιακό, διαπανεπιστημιακό και κρατικό- έλεγχο στον οποίο υπόκειται το Κολλέγιο Βακαλό, πιστοποιείται και από το Εθνικό Κέντρο Αναγνωρίσεων της Βρετανίας (National Recognition Information Center, NARIC), οργανισμό αντίστοιχο του ελληνικού ΔΟΑΤΑΠ. Η πιστοποίηση αυτή, την οποία μπορεί να ζητήσει και να λάβει κάθε απόφοιτος, βεβαιώνει ότι το πτυχίο του είναι απολύτως ισότιμο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως προς τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα, με το πτυχίο που χορηγεί οποιοδήποτε βρετανικό Πανεπιστήμιο μετά από σπουδές στη Βρετανία. Με αυτή την έννοια, η πιστοποίηση του NARIC αποτελεί ένα "διεθνές διαβατήριο" τόσο από επαγγελματική άποψη όσο και στην προοπτική συνέχισης των σπουδών σε χώρα εκτός της Ε.Ε.

 11. Πότε και από ποιους ιδρύθηκε το Κολλέγιο Βακαλό;

  Το Κολλέγιο Βακαλό είναι η πρώτη σχολή εφαρμοσμένων τεχνών στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1958 από το ζωγράφο και σκηνογράφο Γιώργο Βακαλό, την ποιήτρια και ιστορικό της τέχνης Ελένη Βακαλό, το ζωγράφο, τ. πρύτανη της ΑΣΚΤ, Παναγιώτη Τέτση, και τον εκδότη της καλλιτεχνικής επιθεώρησης "Ζυγός" Φραντζή Φραντζισκάκη.

 12. Ποιοι διευθύνουν σήμερα το Κολλέγιο Βακαλό;

  Το πνευματικό στίγμα και η εκπαιδευτική φιλοσοφία των ιδρυτών, ανθρώπων έτσι κι αλλιώς ευαίσθητων σε ζητήματα τέχνης, παιδείας και πολιτισμού, διαφυλάχτηκαν από τις διάδοχες Διευθύνσεις, με την Ελένη Βακαλό, τον ζωγράφο Δρ Δανιήλ Γουναρίδη και τον αρχιτέκτονα Τίμο Μίσιο, και συνεχίζουν να αποτελούν μέχρι σήμερα το διακριτικό γνώρισμα της Σχολής, υπό την κεντρική καθοδήγηση, πλέον, του Δανιήλ Γουναρίδη, του Αριστοτέλη Μίσιου, του Κωνσταντίνου Γουναρίδη και της Θέτιδας Μισίου.

 13. Τι κάνει το Κολλέγιο Βακαλό να διαφέρει;

  ● Η παράδοση και η εξειδικευμένη εμπειρία, εξαιτίας της μακρόχρονης και αποκλειστικής επικέντρωσης στο πεδίο των εφαρμοσμένων τεχνών και του design.
  ● Η εκπαιδευτική φιλοσοφία, η οποία παραμένει αναλλοίωτη από την ίδρυσή του, και δίνει πρωτεύοντα ρόλο στις αρχές της κλασικής παιδείας, στη σφαιρική, ανθρωποκεντρική μόρφωση, και στον εκσυγχρονισμό.
  ● Η "οικογενειακή" ατμόσφαιρα, που οφείλεται στον τρόπο διεύθυνσης, στο αριθμητικά μικρό μέγεθος της σχολής, και στη μακροχρόνια παρουσία ενός προσεκτικά επιλεγμένου εκπαιδευτικού προσωπικού (με αναλογία διδασκόντων/σπουδαστών 1:6 στα προπτυχιακά προγράμματα και 1:3 στα μεταπτυχιακά προγράμματα).
  ● Η πληρότητα του προγράμματος σπουδών Bachelor of Arts, το οποίο ολοκληρώνεται σε τρία χρόνια, λειτουργεί από Οκτώβριο μέχρι Ιούνιο, και καλύπτει κατά μέσο όρο 30 διδακτικές ώρες την εβδομάδα.
  ● Η ιδιαίτερη μέριμνα για τους σπουδαστές: υποτροφίες, σεμινάρια εκπαιδευτικής υποστήριξης εκτός κανονικού προγράμματος σπουδών, Πρόγραμμα Προσωπικής Εξέλιξης (PDP), Γραφείο Επαγγελματικής Αποκατάστασης, οργανωμένη συμβουλευτική καθοδήγηση για μεταπτυχιακές σπουδές εντός ή εκτός Ελλάδας.
  ● Ο ρόλος που έχει διαδραματίσει στην εξέλιξη του ελληνικού design μέσω των αποφοίτων του που κατείχαν και κατέχουν κρίσιμες θέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, των εγχώριων και διεθνών διακρίσεών τους, αλλά και του πρωτογενούς πειραματικού και ερευνητικού έργου που υλοποιεί τόσο σε προπτυχιακό όσο και -πολύ περισσότερο- σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
  ● Ο ευρύτερος πολιτιστικός του ρόλος, μέσω των ανοιχτών σεμιναρίων/workshops, των εκθεσιακών εκδηλώσεων, των συνεδρίων, κ.ά., που διοργανώνει συστηματικά γύρω από θέματα τέχνης και πολιτισμού.

 14. Τι πρέπει να πάρω υπόψη μου, υπολογίζοντας το κόστος των σπουδών στο Κολλέγιο Βακαλό;

  Το ζήτημα της εκτίμησης των διδάκτρων μιας σχολής σε σχέση με άλλες είναι λίγο σύνθετο, δεδομένου ότι δεν μπορεί να περιοριστεί αποκλειστικά στη σύγκριση απόλυτων αριθμών. Στην έρευνα που κάνετε για τη σχολή στην οποία θα σπουδάσετε, πρέπει να σκεφτείτε και να συνυπολογίσετε αρκετά πράγματα.

  Από την πλευρά μας μπορούμε να σας βοηθήσουμε, επισημαίνοντας τα εξής:

  ● Το Κολλέγιο Βακαλό έχει συγκριτικά μεγαλύτερη ιστορία, εμπειρία και αναγνωρισιμότητα στον τομέα της εκπαίδευσης στο design, ειδικεύεται αποκλειστικά σε αυτόν, και οι σπουδές που παρέχει χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης στον επαγγελματικό χώρο.
  ● Το πρόγραμμα της Βακαλό είναι πολύ καλά οργανωμένο, ελέγχεται συνεχώς για το επίπεδό του από βρετανικά κρατικά και διαπανεπιστημιακά όργανα, και διεξάγεται απρόσκοπτα (χωρίς να διακόπτεται από απεργίες).
  ● Το προπτυχιακό πρόγραμμα της Βακαλό ολοκληρώνεται αυστηρά σε τρία έτη. Η απονομή του πλήρους τίτλου Bachelor of Arts δεν απαιτεί την παρακολούθηση πρόσθετου τέταρτου έτους ή την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας εκτός της κανονικής διάρκειας των σπουδών (στο Κολλέγιο Βακαλό η πτυχιακή εργασία είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών του τρίτου έτους, όπως ακριβώς συμβαίνει και στα βρετανικά πανεπιστήμια).
  ● Το Κολλέγιο Βακαλό, παράλληλα με το εκπαιδευτικό έργο του, αναπτύσσει μια ευρύτερη δραστηριότητα με την οποία συμβάλλει στην προαγωγή του ίδιου του design, της τέχνης και του πολιτισμού στην Ελλάδα και διεθνώς. Με αυτή την έννοια αποτελεί, γενικότερα, έναν πολιτιστικό φορέα αναγνωρισμένου πνευματικού κύρους.
  ● Η Βακαλό, εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα που λειτουργεί, είναι μια ιδιωτική σχολή απόλυτα υγιής από επιχειρηματική άποψη, η οποία αντιμετωπίζει τους σπουδαστές, το προσωπικό και τους συνεργάτες της με συνέπεια και εντιμότητα.

  Αυτές είναι μερικές βασικές πληροφορίες που μπορούμε να σας δώσουμε για το Κολλέγιο Βακαλό. Συνεκτιμώντας τέτοιου είδους πράγματα, θα μπορέσετε να καταλήξετε σε μια σαφή και ουσιαστική εικόνα της σχέσης κόστους/απόδοσης που έχουν οι σπουδές σε διάφορες σχολές.

 15. Πού μπορώ να δω δείγματα σπουδαστικών εργασιών;

  ● Ο πιο απλός τρόπος για να δείτε σπουδαστικές εργασίες, είναι να επισκεφτείτε τη διαδικτυακή γκαλερί του Κολλεγίου (gallery.vakalo.gr).
  ● Δείγμα εργασιών ανά μάθημα παρουσιάζεται επίσης στην ενότητα "Πρόγραμμα σπουδών" της κεντρικής ιστοσελίδας του Κολλεγίου (vakalo.gr).
  ● Σπουδαστικές εργασίες δημοσιεύονται στα τακτικά και έκτακτα έντυπα του Κολλεγίου, που μπορείτε να προμηθευτείτε ή να ζητήσετε να σας αποσταλούν από τη Γραμματεία.
  ● Τέλος, κάθε χρόνο, από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο, στο κεντρικό κτήριο του Κολλεγίου πραγματοποιείται η μεγάλη ετήσια έκθεση σπουδαστικών εργασιών, ενώ κατά το Νοέμβριο γίνεται η έκθεση των μεταπτυχιακών σπουδαστών.

 16. Είναι τόσο "δύσκολες" όσο φημολογείται οι σπουδές στη Βακαλό;

  Η σύντομη απάντηση είναι πως οι σπουδές στο Κολλέγιο Βακαλό ΔΕΝ είναι δύσκολες, εάν φυσικά η απόφαση του υποψήφιου να σπουδάσει είναι σοβαρή και συνειδητή.

  Μια λίγο πιο αναλυτική απάντηση είναι η εξής: Επιθυμώντας να διατηρήσει το επίπεδο και το κύρος της εκπαίδευσης που παρέχει, η Βακαλό δίνει έμφαση σε ορισμένα πράγματα (όπως είναι η σοβαρή εικαστική παιδεία, το θεωρητικό μέρος των σπουδών, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, κ.ά.), με τα οποία πιθανόν δεν είναι εξοικειωμένοι πολλοί απόφοιτοι του ελληνικού Λυκείου. Ωστόσο, έχοντας απόλυτη επίγνωση αυτής της σοβαρής ανεπάρκειας της μέσης εκπαίδευσης για την οποία ευθύνεται κατά κύριο λόγο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το πρόγραμμα των μαθημάτων και η παρεχόμενη εκπαιδευτική υποστήριξη έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε όχι μόνο να υπάρχει γρήγορη εξοικείωση με αυτά τα "δύσκολα" θέματα, αλλά και –το πιο σημαντικό– να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην παιδεία που πρέπει απαραίτητα να έχει ο μελλοντικός δημιουργικός καλλιτέχνης.

 17. Έχει το Κολλέγιο Βακαλό μια συγκεκριμένη πολιτική Κοινωνικής Ευθύνης;

  Η Σχολή Βακαλό, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, αντιλαμβάνεται ως ιδιαίτερο σκοπό της τη γενικότερη συμβολή στις εφαρμοσμένες τέχνες, την τέχνη και τον πολιτισμό της Ελλάδας, σκοπό τον οποίο πετυχαίνει με την τακτική διοργάνωση ανοιχτών σεμιναρίων/workshops, εκθεσιακών εκδηλώσεων, συνεδρίων, κ.ά., καθώς και ειδικών δραστηριοτήτων που έχουν στόχο την ενημέρωση του κοινού γύρω από το ρόλο, τους σκοπούς και τις εφαρμογές του design.

  Επιπλέον, η Διεύθυνση και οι υπεύθυνοι του Κολλεγίου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σχετικά με τον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο που οφείλει να έχει ένας εκπαιδευτικός/πολιτιστικός φορέας, και για το λόγο αυτό ακολουθούν εδώ και πολλά χρόνια μια οργανωμένη πολιτική στο τομέα της Κοινωνικής Ευθύνης. Η πολιτική αυτή υλοποιείται 1) με τη διοργάνωση εκθέσεων ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για την προώθηση κοινωνικών σκοπών, αυτόνομα ή σε συνεργασία με τρίτους φορείς, 2) με την ένταξη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργασιών ή projects που ανατίθενται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κοινωνικού χαρακτήρα, 3) με την τακτική υποτροφία σε άτομο που έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα απεξάρτησης σε αναγνωρισμένο κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων, αλλά και γενικότερα με πολλές εσωτερικές και εξωτερικές υποτροφίες.

  Επειδή το Κολλέγιο Βακαλό θεωρεί ότι το κοινωνικό έργο που παρέχει δεν πρέπει να αποτελεί μέσο διαφημιστικής προώθησης, αρκείται στην αποτελεσματική ολοκλήρωσή του, χωρίς να το προβάλλει με ιδιαίτερο τρόπο.

 18. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις για να εγγραφώ σε πρόγραμμα του Κολλεγίου;

  Εάν ενδιαφέρεστε για προπτυχιακό πρόγραμμα, πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να έχετε απολυτήριο Λυκείου, ή αντίστοιχου σχολείου της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

  Εάν ενδιαφέρεστε για μεταπτυχιακό πρόγραμμα, πρέπει να είστε απόφοιτος ανώτατης σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού, και να έχετε πτυχίο καλών ή εφαρμοσμένων τεχνών, ή συναφών αντικειμένων (ΜΜΕ, επικοινωνιολογίας, θεατρολογίας, πολυμέσων, φωτογραφίας, κ.ά.).

  Το Κολλέγιο εξετάζει κατ' εξαίρεση περιπτώσεις υποψηφίων που δεν πληρούν την τυπική προϋπόθεση των προηγούμενων σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη το γνωστικό επίπεδο και τις εικαστικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής θα βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του ιστότοπού μας (http://vakalo.gr/sitegr/?page_id=1908).

 19. Σπουδάζω ήδη έναν τομέα του design σε δημόσια ανώτατη σχολή ή Κολλέγιο, αλλά θέλω να διακόψω και να έρθω στη Βακαλό. Θα αναγνωριστούν οι σπουδές που έχω κάνει ως τώρα;

  Εάν έχετε ολοκληρώσει τυπικά ένα κύκλο σπουδών (Έτος, Εξάμηνο, κ.ά.) σε ελληνικό ΑΕΙ/ΤΕΙ, πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού, ή ελληνικό Κολλέγιο συνεργαζόμενο με πανεπιστήμιο της Ε.Ε., μπορείτε να κάνετε αίτηση κατάταξης σε ένα προχωρημένο στάδιο του προγράμματος της Βακαλό, υποβάλλοντας προς εξέταση φάκελο εργασιών και αναλυτική βαθμολογία του κύκλου σπουδών που έχετε ολοκληρώσει. Οι αιτήσεις κρίνονται κατά περίπτωση.

 20. Μπορώ να παρακολουθήσω ορισμένα μαθήματα που με ενδιαφέρουν, χωρίς να εγγραφώ σε πλήρες πρόγραμμα;

  Ναι, μπορείτε, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις στα μαθήματα που σας ενδιαφέρουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη δυνατότητα παρακολούθησης και την ειδική χρέωση ανά μάθημα, μπορείτε να ζητήσετε από τη Γραμματεία του Κολλεγίου.

 21. Τι υποτροφίες δίνει το Κολλέγιο Βακαλό;

  Η Διεύθυνση του Κολλεγίου ακολουθεί μια οργανωμένη πολιτική εσωτερικών και εξωτερικών υποτροφιών, περισσότερες πληροφορίες για τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα (http://vakalo.gr/sitegr/?page_id=1919) στον ιστότοπό μας.

 22. Με ποιους τρόπους υποστηρίζει το Κολλέγιο την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία;

  Εκτός από την υλικοτεχνική υποδομή που αφορά άμεσα τη διεξαγωγή των μαθημάτων (Η/Υ, TV και Wi-Fi στις αίθουσες διδασκαλίας, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ψηφιακού design, αίθουσες προβολών και διαλέξεων), το Κολλέγιο υποστηρίζει την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία παρέχοντας τα εξής:
  ● Σύγχρονη δανειστική βιβλιοθήκη με περισσότερα από 5.000 βιβλία και 2.000 τίτλους περιοδικών. Στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται επιπλέον τα αρχεία του Γιώργου Βακαλό (σχέδια και μελέτες σκηνογραφίας-ενδυματολογίας) και της Ελένης Βακαλό,
  ● Διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα (Student Online Resource Centre, OSRC), η οποία δίνει τη δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης παροχής εκπαιδευτικού υλικού, της έγκαιρης ενημέρωσης, και της άμεσης και ασφαλούς επικοινωνίας σπουδαστών και καθηγητών εκτός του τυπικού ωραρίου διδασκαλίας,
  ● Πρόγραμμα Προσωπικής Εξέλιξης (Personal Development Planning, PDP), το οποίο λειτουργεί από εξειδικευμένο προσωπικό με τη μορφή ατομικών συναντήσεων, και αποσκοπεί αφενός να παρέχει μια συνολική εικόνα της προόδου, των ικανοτήτων και των δυσκολιών του σπουδαστή, αφετέρου να συμβάλλει στην έγκαιρη αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων που θα μπορούσαν να αναστείλουν την εξέλιξή του,
  ● Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής Υποστήριξης, το οποίο υλοποιείται με σειρά διαλέξεων, σεμιναρίων και ατομικών συναντήσεων, και αποσκοπεί στην εξοικείωση των σπουδαστών με τη μεθοδολογία της ακαδημαϊκής έρευνας, μελέτης, τεκμηρίωσης και γραπτής/προφορικής έκφρασης.

 23. Πού μπορώ να συνεχίσω τις σπουδές μου αφού τελειώσω το προπτυχιακό πρόγραμμα του Κολλεγίου Βακαλό;

  Ως κάτοχος πτυχίου Bachelor of Arts (Hons) Design, μπορείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Master of Arts) είτε στο Κολλέγιο Βακαλό είτε σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Πολλοί απόφοιτοι της Βακαλό έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, των ΗΠΑ, της Ολλανδίας, της Γαλλίας, της Αυστραλίας και άλλων χωρών.

  Σύμφωνα με τη διεθνή ακαδημαϊκή πρακτική, για την εισαγωγή σας σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα ληφθούν υπόψη ο βαθμός του πτυχίου και ο φάκελος εργασιών σας.

  Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Κολλέγιο Βακαλό παρέχεται ατομική συμβουλευτική καθοδήγηση για τη συνέχιση των σπουδών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 24. Έχω τη δυνατότητα, ως απόφοιτος του Κολλεγίου Βακαλό, να εγγραφώ σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ελληνικού δημόσιου ΑΕΙ/ΤΕΙ;

  Η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει για την ώρα. Ο λόγος είναι ότι το ελληνικό κράτος με το Νόμο 4093/2012 αναγνωρίζει τα πτυχία των αποφοίτων Κολλεγίων ως προς την επαγγελματική ισοτιμία και όχι την ακαδημαϊκή.

 25. Έχω τελειώσει μία από τις δύο προπτυχιακές ειδικότητες του Κολλεγίου Βακαλό. Μπορώ να εγγραφώ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της άλλης ειδικότητας;

  Ναι, εφόσον ο φάκελος εργασιών που θα υποβάλλετε με την αίτησή σας κριθεί ικανοποιητικός. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Κολλεγίου, η οποία θα κανονίσει να έχετε συνάντηση με τον υπεύθυνο του μεταπτυχιακού προγράμματος της ειδικότητας που σας ενδιαφέρει.

 26. Είμαι απόφοιτος δημόσιου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πανεπιστημίου του εξωτερικού. Έχω τη δυνατότητα να παρακολουθήσω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Κολλεγίου Βακαλό;

  Εάν οι σπουδές σας είναι σε κάποιο τομέα του design ή σε αντικείμενο άμεσα ή έμμεσα σχετικό με τις μεταπτυχιακές ειδικότητες που παρέχει το Κολλέγιο (λ.χ. ΜΜΕ, επικοινωνιολογία, θεατρολογία, πολυμέσα, φωτογραφία, κ.ά.), μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση εγγραφής, η οποία θα κριθεί κατόπιν προσωπικής συνέντευξης και εξέτασης φακέλου εργασιών ή άλλου προσωπικού έργου.

  Κατά περίπτωση, υπάρχει δυνατότητα να εξεταστούν αιτήσεις ατόμων που έχουν σπουδάσει τελείως διαφορετικό αντικείμενο, με την προϋπόθεση ότι το επίπεδο ικανοτήτων, τεχνογνωσίας και αισθητικής παιδείας είναι αντίστοιχο εκείνου ενός αποφοίτου προγράμματος design.

  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Κολλεγίου, η οποία θα κανονίσει να έχετε συνάντηση με τον υπεύθυνο του μεταπτυχιακού προγράμματος της ειδικότητας που σας ενδιαφέρει.

 27. Με ενδιαφέρει να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές στο Κολλέγιο Βακαλό, αλλά θα ήθελα να ασχοληθώ με ένα θέμα μάλλον θεωρητικό και όχι εφαρμοσμένο. Είναι πολύ περίεργο αυτό που ζητάω;

  Όχι, δεν είναι περίεργο Τις τελευταίες δεκαετίες, διεθνώς, έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεωρητική μελέτη του design από διάφορες απόψεις (σημειολογική, ψυχολογική, κοινωνιολογική, ιστορική, κ.ά.). Το Κολλέγιο Βακαλό προβλέπει και στα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα τις επιμέρους ειδικότητες "Visual Communication Studies" και "Architectural Design Studies", οι οποίες έχουν θεωρητικό προσανατολισμό. Επομένως, έχετε την ευχέρεια να διαμορφώσετε ένα θέμα διπλωματικής εργασίας, και εμμέσως το πρόγραμμα σπουδών σας, το οποίο να περιλαμβάνει από λίγη έως ελάχιστη εφαρμοσμένη δουλειά.

 28. Μπορώ να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού σε διαφορετική ειδικότητα από εκείνη που τελείωσα στο Κολλέγιο Βακαλό;

  Εξαρτάται από τη σχέση που έχουν οι δύο ειδικότητες και, ενδεχομένως, από την ειδική πολιτική που ακολουθεί το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή το πανεπιστημιακό τμήμα που σας ενδιαφέρει. Γενικά μιλώντας, μπορείτε να συνεχίσετε μεταπτυχιακές σπουδές σε ειδικότητα παραπλήσια εκείνης που έχετε σπουδάσει. Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα εξεταστούν ο βαθμός του πτυχίου, το πρόγραμμα μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος που έχετε ολοκληρώσει, και ο φάκελος των εργασιών σας.

 29. Σε ποιους τομείς θα μπορώ να εργαστώ ως designer;

  Παρότι δεν το συνειδητοποιούμε, οι τομείς στους οποίους υπεισέρχεται το design είναι πάρα πολλοί, ορισμένοι μάλιστα όχι και τόσο γνωστοί στο ευρύ κοινό. Μπορείτε να δείτε τους τομείς και τις επαγγελματικές θέσεις που αφορούν τον καθένα στην αντίστοιχη σελίδα (http://vakalo.gr/sitegr/?page_id=1915) του ιστότοπού μας.

 30. Πώς υποστηρίζει το Κολλέγιο Βακαλό την επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών του;

  Η υποστήριξη παρέχεται σε δύο επίπεδα:

  Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος οι σπουδαστές παρακολουθούν οργανωμένο σεμιναριακό κύκλο με θέμα τον επαγγελματικό προσανατολισμό στο χώρο του design. Επιπλέον, τα σεμινάρια αυτά δίνουν απαραίτητες γνώσεις σχετικές με τη σύνταξη βιογραφικού, την παρουσίαση φακέλου εργασιών, τη συνέντευξη, την κοστολόγηση έργου, κ.ά.

  Παράλληλα, στο Κολλέγιο λειτουργεί γραφείο επαγγελματικής αποκατάστασης, το οποίο συλλέγει και αξιολογεί αγγελίες εργασίας, και τις κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους τελειόφοιτους ή απόφοιτους.

 31. Έχοντας σπουδάσει design στο Κολλέγιο Βακαλό, θα είναι εύκολο να αποκατασταθώ επαγγελματικά;

  Οπουδήποτε και οτιδήποτε αν σπουδάσετε, το πόσο εύκολα θα βρείτε εργασία είναι σχετικό, αφού εξαρτάται από πολλούς αντικειμενικούς και υποκειμενικούς παράγοντες.

  Μιλώντας για τον τομέα του design, το βέβαιο είναι ότι η σημασία και οι εφαρμογές του είναι τέτοιες ώστε τα πεδία επαγγελματικής απασχόλησης είναι συνεχώς ανοιχτά, ενώ η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας δεν σταματά να δημιουργεί και νέα.

  Πιο ειδικά, σπουδάζοντας design στο Κολλέγιο Βακαλό, θα αποκτήσετε στον υψηλότερο βαθμό την παιδεία, τις ικανότητες και την τεχνογνωσία που απαιτεί το επάγγελμα του designer, θα έρθετε σε επαφή με γνωστικά αντικείμενα που συνήθως "παραμελούνται" από τις σχετικές ιδιωτικές και δημόσιες σχολές, και, τέλος, θα αποφοιτήσετε από μια σχολή με κύρος και αναγνωρισιμότητα, η οποία χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στον επαγγελματικό χώρο. Αυτά είναι τα σημαντικά ξεχωριστά πλεονεκτήματα τα οποία θα έχετε ως νέος επαγγελματίας στην αναζήτηση εργασίας.