ΕΡΓΑ
ΣΤΗΡΙΑ/
ΣΕΜΙ
ΝΑΡΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΑ

Μπαίνοντας στη δεύτερη πεντηκονταετία της ιστορίας της, η Σχολή Βακαλό έχει εγκαινιάσει μια σειρά από ελεύθερα, μονοετή εργαστήρια και ταχύρυθμα σεμινάρια. Αυτή η πρωτοβουλία υλοποιεί μια πλευρά της γενικότερης πολιτικής που ακολουθεί όσον αφορά τη συνεχή επιμόρφωση γύρω από το Design, και την προσφορά πλήρους (θεωρητικής, καλλιτεχνικής και τεχνικής) εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς και αντικείμενα στο πεδίο των εφαρμοσμένων τεχνών.


Υποψήφιοι
Στα μονοετή εργαστήρια και τα σεμινάρια γίνονται δεκτά άτομα άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως προηγούμενου εκπαιδευτικού υπόβαθρου και ειδικών γνώσεων. 
Σε ορισμένα προγράμματα οι υποψήφιοι δίνουν συνέντευξη και παρουσιάζουν φάκελο εργασιών στους υπεύθυνους καθηγητές των εργαστηρίων.

Αίτηση εγγραφής
Αίτηση εγγραφής υποβάλλεται στη Γραμματεία από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, και πρέπει να συνοδεύεται από:
1. φωτοτυπία ταυτότητας,
2. δύο φωτογραφίες ταυτότητας,
3. το ποσό της πρώτης δόσης των διδάκτρων

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, γίνονται δεκτές εγγραφές μέχρι και την έναρξη των μαθημάτων (τέλη Οκτωβρίου).

 

Δίδακτρα
Τα δίδακτρα των εργαστηρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2017–18 καταβάλλονται σε δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ενώ των σεμιναρίων σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις και διαμορφώνονται ως εξής:
Εργαστήριο Ζωγραφικής & Εικαστικών Τεχνών: 2.350€
Εργαστήριο Σκηνογραφίας & Ενδυματολογίας: 2.000€
Εργαστήριο Κόμικς: 2.000€
Εργαστήριο Digital Design: 2.000€
Εργαστήριο Φωτογραφίας: 1.500€
Εργαστήριο Γλυπτικής Μινιατούρας: (θα ανακοινωθεί σύντομα)
Εργαστήριο Σχεδιασμού Πολυχώρου I+II: 1.500€ (μεμονωμένο στάδιο I ή II: 900€)
Σεμινάριο Colour & Light in Space: 750€
Σεμινάριο Portfolio Revision: 600€|

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο 2106442514 ή στο info@vakalo.gr.