ΔΙΟΙ
ΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Η διοίκηση της Σχολής Βακαλό ασκείται από το Συμβούλιο Διεύθυνσης και υλοποιείται σε καθημερινή βάση από τον Κοσμήτορα. Τη λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εποπτεύει το Συμβούλιο Σπουδών που απαρτίζουν οι Υπεύθυνοι Ειδικοτήτων και Τομέων. Η καθημερινή ζωή της Σχολής ρυθμίζεται από τη Γραμματεία, ενώ κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της έχουν η ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και η Οικονομική Υπηρεσία.


Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος: Δρ. Δανιήλ Γουναρίδης
Αντιπρόεδρος: Μίλτος Φραγκόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Γουναρίδης
Μέλος: Θέτις Μισίου
Μέλος: Παντελής Τσάβαλος

 

Συμβούλιο Διεύθυνσης 
Διευθυντής Σπουδών: Δρ. Δανιήλ Γουναρίδης
Υπεύθυνος Διοίκησης: Κωνσταντίνος Γουναρίδης
Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών: Μίλτος Φραγκόπουλος
Κοσμήτορας: Παντελής Τσάβαλος
Υπεύθυνος Πολιτιστικού Σχεδιασμού: Γιώργος Σ. Βλάχος


Κοσμητεία
Κοσμήτορας: Παντελής Τσάβαλος

Γραφείο Συνεργασίας Βακαλό/Derby
Liaison Officer / Academic: Μίλτος Φραγκόπουλος
Liaison Officer / Administration: Κατερίνα Θεολογίτου
Admissions Tutor: Ντάνης Ψωμάς

Συμβούλιο Σπουδών
Υπεύθυνος Τομέα Γραφιστικής: Μιχάλης Γεωργίου
Υπεύθυνος Τομέα Αρχιτεκτονικής Εσωτ. Χώρου: Γιώργος Μπούφης
Υπεύθυνος Τομέα Ψηφιακού Design: Χρύσα Γκάγκωση
Υπεύθυνος Καλλιτεχνικού Τομέα: Μαριγώ Κάσση
Υπεύθυνος Θεωρητικού Τομέα: Γιώργος Σ. Βλάχος


Εκπαιδευτική Υποστήριξη
Υπεύθυνος ΙΤ & OSRC: Γιώργος Γεωργούλας
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Αγγελική Τσαντίλη
Υπεύθυνος Εργαστ. Μακέτας: Γιάννης Σούρδης
Υπεύθυνος Αρχείου: Αλέξανδρος Κοκκόλας
Υπεύθυνος Εργαστ. Η/Υ: Γιώργος Μαστραντώνης

Γραμματεία
Γραμματέας Διεύθυνσης: Αργυρώ Δοξάκη
Γραμματέας: Αγγελίνα Δριμαροπούλου

Οικονομική Υπηρεσία
Υπεύθυνος Λογιστηρίου: Κυριάκος Παλίλης
Ταμίας: Βούλα Στογιάννη

Διοικητική Υποστήριξη
Τριαντάφυλλος Βυνηρής
Βαγγέλης Γιοντέρης
Χρήστος Γκόγκας
Βασίλης Στογιάννης