Multi
space
Design

ΣΧΕΔΙΑ-
ΣΜΟΣ
ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ

Η λειτουργία ενός ελεύθερου εκπαιδευτικού προγράμματος σχεδιασμού πολυχώρων εντάσσεται στο εξελισσόμενο εκπαιδευτικό έργο του Κολλεγίου, και αποτελεί πεδίο παροχής συστηματικής εκπαίδευσης από έναν καταξιωμένο φορέα πανελλήνιου και διεθνούς κύρους.


ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Μία από τις σύγχρονες τάσεις της αρχιτεκτονικής είναι η μετατροπή υφιστάμενων χώρων, συνήθως περιορισμένης έκτασης, σε πολυχώρους πολιτισμού, αναψυχής και εστίασης. Αυτά που ζητούν κατά κανόνα οι επιχειρηματίες είναι η ταχύτητα των εργασιών, το χαμηλό κόστος, αλλά και η πρόβλεψη κάποιου νεωτερισμού, δηλαδή μιας ιδιαίτερης ιδέας (concept) που θα κάνει το νέο πολυχώρο να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους.
Το Κολλέγιο Βακαλό, βασισμένο στην πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία και τεχνογνωσία του στην αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου, δημιούργησε το εργαστήριο «Σχεδιασμός πολυχώρου I+II» για να προσφέρει ολοκληρωμένη θεωρητική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση γύρω από αυτό το ειδικό αντικείμενο. Το κύρος, τα υψηλά ποιοτικά κριτήρια και η άρτια στελέχωση, που χαρακτηρίζουν συνολικά το έργο του Κολλεγίου, εξασφαλίζουν μια εξειδικευμένη επιμόρφωση σε ένα σύγχρονο αντικείμενο αυξημένης ζήτησης.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το εργαστηριακό σεμινάριο «Σχεδιασμός πολυχώρου I+II» είναι ένα πρόγραμμα μελέτης και εφαρμοσμένης ενασχόλησης με το σχεδιασμό πολυχώρων, το οποίο αποσκοπεί αφενός στο να δώσει τις απαραίτητες θεωρητικές και μεθοδολογικές γνώσεις που χρειάζονται για την ανάπτυξη και διαμόρφωση μιας ιδέας (concept), αφετέρου στο να επιλύσει τα ειδικά κατασκευαστικά προβλήματα, μέχρι το στάδιο της τελικής εφαρμογής της ιδέας. Η εκπαίδευση ακολουθεί δύο στάδια, στα οποία ολοκληρώνονται διαδοχικά οι δύο σκοποί τού σεμιναρίου:
Στο πρώτο στάδιο (I) οι σπουδαστές αποκτούν μια ολοκληρωμένη σφαιρική γνώση του πώς ο αρχιτέκτονας ή ο interior designer χρησιμοποιούν τα συνθετικά εργαλεία τους, διαμορφώνουν μια ιδέα, και την εκφράζουν σε χώρο και μορφή.
Στο δεύτερο στάδιο (II) αποκτούν τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες ενός πραγματικού έργου, τόσο στη φάση του σχεδιασμού όσο και στη διαδικασία υλοποίησής του.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε αποφοίτους δημόσιων και ιδιωτικών σχολών ανώτατης εκπαίδευσης και ΙΕΚ, αντικειμένου σχετικού με την αρχιτεκτονική ή το design. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση προγραμμάτων CAD (Autocad, Archicad, κ.ά.), ενώ επιθυμητή είναι η γνώση προγραμμάτων τρισδιάστατης σχεδίασης (Rhino, 3D Studio Max, Sketchup, 3D Autocad, κ.ά).

Διάρκεια
Το πρόγραμμα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος (Οκτώβριος-Ιούνιος) και περιλαμβάνει δύο στάδια (75+75 ώρες). Κάθε ένα από τα δύο στάδια ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα 15 εβδομάδων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα και καλύπτουν 5 ώρες εβδομαδιαίας ακαδημαϊκής διδασκαλίας (απόγευμα, 5-9 μ.μ.). 
Ο σχεδιασμός του προγράμματος είναι τέτοιος που επιτρέπει –σε όποιον το επιθυμεί– τη μεμονωμένη παρακολούθηση ενός από τα δύο στάδια.

Παροχές
Χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του Κολλεγίου που οργανώνονται στη διάρκεια της χρονιάς.  Παρουσίαση των εργασιών στους εκθεσιακούς χώρους του Κολλεγίου. 

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου
Μανώλης Ηλιάκης, architectural & spatial designer
Έλσα Χρυσοχοΐδη, αρχιτέκτονας

Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας
Το Εργαστήριο λειτουργεί με άδεια από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και ακολουθεί τις αργίες του Υπουργείου Παιδείας.


ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Στάδιο Ι

Θεωρία (2 εβδομάδες)
Παρουσίαση και συζήτηση αρχιτεκτονικών έργων, με σκοπό την εξοικείωση με την έννοια της ιδέας (concept) και την εξέταση σχετικών θεωρητικών ζητημάτων.

Πρακτική Ι (6 εβδομάδες)
Προσδιορισμός στοιχείων και ποιοτήτων από το εμπειρικό πεδίο τα οποία θα λειτουργήσουν ως πηγή έμπνευσης, και ειδικότερα ανάλυση εκείνων που μπορούν να μεταφραστούν σε συνθετικά εργαλεία με σκοπό τη χωρική έκφραση. Οργάνωση συστήματος σχεδιαστικών αρχών/εργαλείων με σκοπό τη σύνθεση, το σχεδιασμό και τη μετάφραση της ιδέας σε μορφή και χώρο.

Πρακτική ΙΙ (6+1 εβδομάδες)
Διαμόρφωση επιλεγμένου χώρου βάσει της εφαρμογής της ιδέας, των εργαλείων και των συνθετικών αρχών που έχουν καθοριστεί. Σχεδιασμός επιμέρους στοιχείων και λεπτομερειών που υποστηρίζουν την ιδέα. Τελική παράδοση με τη μορφή της προσομοίωσης επαγγελματικής παρουσίασης.

 

Στάδιο ΙΙ

Θεωρία (3 εβδομάδες)
Έρευνα και ανάλυση παραδειγμάτων χώρων εστίασης, αναψυχής και πολιτισμού, με σκοπό την εξοικείωση με την αγορά, τα υλικά, τις προδιαγραφές και τις τεχνικές-λειτουργικές απαιτήσεις τους.

Πρακτική Ι (4+4 εβδομάδες)
Αποτύπωση/χαρτογράφηση επιλεγμένου χώρου, και διαμόρφωση προγράμματος και φιλοξενούμενων δράσεων.

Πρακτική ΙΙ (3+1 εβδομάδες)
[Η παρακολούθηση του Σταδίου I είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας]. Σχεδιασμός του επιλεγμένου χώρου, βάσει των προδιαγραφών που έχουν προκύψει κατά την έρευνα: από τη διαμόρφωση της ιδέας ως την τελική χωρική έκφραση, με τη χρήση των συνθετικών εργαλείων και αρχών. Λεπτομερειακός σχεδιασμός του χώρου με τον εξοπλισμό του, διενέργεια έρευνας αγοράς, επαφή με συνεργεία/τεχνίτες, διαμόρφωση ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος και κοστολογίου υλοποίησης. Τελική παράδοση με τη μορφή της προσομοίωσης επαγγελματικής παρουσίασης.